Merkezin Amacı

Misyon ve Vizyon

Dil Öğretiminde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Markası

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi köklü eğitim anlayışı, dil araştırmalarındaki güçlü birikimi ve öğretim elemanlarının engin deneyimleri üzerine kurulmuş olan KSTU TÖMER, 5 yıllık çalışmaların son halkasıdır.

KSTU TÖMER; dil öğretiminde evrensel bakışı, bilimsel yaklaşımı, çağdaş yöntem ve teknikleri esas almış ve Türkçenin ana dili olarak en düzgün, yabancı dil olarak en hızlı ve doğru öğretilmesini görev edinmiştir.

Ayrıca, Türkçeyi yalnızca öğretmenin yetmeyeceği, Türkçenin etkili kullanılmasının da sağlanması gerekliliği ve dillerin etkileşim yolu ile birbirlerini beslediği görüşünden hareketle çalışma alanını bu doğrultuda genişletmiştir.

KSTU TÖMER; güçlü bir akademik kadroya, nitelikli öğretim programlarına, modern fiziki koşullara, güler yüzlü eğitim anlayışına sahiptir.

Dersler ve kurslar sonunda verilen belgeler, dünyanın her yerinde geçerli ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi onaylıdır.

Yukarıdaki görev ve hedefler doğrultusunda Merkezimizde çok yönlü çalışmalar sürdürülmektedir.