Tanıtım

Genel Tanıtım

Kurulduğu günden bu yana “daha iyiye, en ileriye” anlayışına bağlı olarak sürekli gelişen ve her yıl biraz daha büyüyen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi bir bilim ve öğretim kurumu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen üniversitelerinden biridir.

Bugün Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Türkçe Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KSTU TÖMER) adını taşıyan Merkezimiz, 2020 yılında üniversitemizde okumak isteyen yabancı öğrencilere Türkçe dersleri vermek amacıyla kurulan Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı’nın bir devamıdır.

Merkezimizce sunulan “Yabancılar için Türkçe” kurslarının amacı; öğrencilerimizin kendilerini Türkçede yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamanın yanında, alanlarıyla ilgili kaynakları takip edebilecek seviyede gerekli dil donanımını kazandırmaktır. Dil ve kültür birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinden Merkezimiz’de dil öğretimi kültürel etkinliklerle desteklenerek yürütülmektedir.

KSTU TÖMER öğrencileri, Türkçe öğrenmek amacıyla sadece geçici bir süre için Üniversitemiz’de bulunuyor olsalar da kendilerine çıkarttığımız kimlik kartları ile üniversitemizin öğrencilerine sunduğu bütün imkânlardan yararlanırlar.

Merkezimiz’de dil laboratuvarı olarak kullandığımız bir bilgisayar salonu bulunmaktadır. Ders harici saatlerde öğrencilerimiz burada ücretsiz olarak internet hizmetlerinden yararlanabilirler.